นโยบายคุณภาพ

รักษาวันส่งมอบอย่างเคร่งครัด ราคาเหมาะสม สร้างความน่าเชื่อถือ ปรับปรุงประสิทธิผล ของระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท

บริษัท ไทยเบนกัน จำกัด ได้ก่อตั้งธุรกิจในประเทศไทยในปี 2530 ในฐานะผู้ผลิตท่อเหล็กข้อต่อเชื่อมรายใหญ่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯผลิตขึ้นโดยใช้ระบบการผลิตเดียวกับที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์

สินค้าทุกชิ้นถูกผลิตขึ้นด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย กำกับดูแลด้วยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทำให้สินค้าทุกชิ้นมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานการผลิต

คุณภาพ

วางแผนการผลิต ควบคุมการผลิต และรับรองความถูกต้องของกระบวนการผลิต ตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานในการผลิตและบริการ ให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนดไว้

เพราะเรามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพขององกรณ์ และพัฒนาระบบของเราให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

มาตรฐาน ISO

บริษัท ไทยเบนกัน จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ทั้ง ISO 2001 ISO 2000 และ ISO 2008 

Copyright © 2019 ThaiBenkan Co., Ltd. All rights reserved.

Website By Kengweb.com