ข่าวประชาสัมพันธ์

JANUARY 20 , 2024 : Donation at Kanchanaburi

ไทยเบนกันมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้แก่คนในสังคม ไทยเบนก

Read More »

JANUARY , 2024 : NEW EV FOLKLIFT

บริษัทไทยเบนกันให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาตลอด 37 ปี เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงงานที่เป็นมิตรต่อ

Read More »

Copyright © 2019 ThaiBenkan Co., Ltd. All rights reserved.

Website By Kengweb.com