นโยบายคุณภาพ

รักษาวันส่งมอบอย่างเคร่งครัด ราคาเหมาะสม สร้างความน่าเชื่อถือ ปรับปรุงประสิทธิผล ของระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท

บริษัท ไทยเบนกัน จำกัด ได้ก่อตั้งธุรกิจในประเทศไทยในปี 2530 ในฐานะผู้ผลิตท่อเหล็กข้อต่อเชื่อมรายใหญ่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯผลิตขึ้นโดยใช้ระบบการผลิตเดียวกับที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์

สินค้าทุกชิ้นถูกผลิตขึ้นด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย กำกับดูแลด้วยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทำให้สินค้าทุกชิ้นมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานการผลิต

คุณภาพ

วางแผนการผลิต ควบคุมการผลิต และรับรองความถูกต้องของกระบวนการผลิต ตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานในการผลิตและบริการ ให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนดไว้

บริษัท ไทยเบนกัน จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ทั้ง ISO 2001 ISO 2000 และ ISO 2008 

มาตรฐาน ISO

บริษัท ไทยเบนกัน จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ทั้ง ISO 2001 ISO 2000 และ ISO 2008 

Copyright © 2019 ThaiBenkan Co., Ltd. All rights reserved.

Website By Kengweb.com